Chi tiết về Tác giả

Quyền, Nguyễn Hữu Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    ỔN ĐỊNH HƯỚNG ĐI TÀU THỦY DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH
    Tóm tắt  PDF