Chi tiết về Tác giả

Hiệu, Lưu Quang Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    Ảnh hưởng của các yếu tố lý - hóa đến độ bôi trơn của nhiên liệu tàu thủy
    Tóm tắt  PDF