Chi tiết về Tác giả

Hằng, Bùi Thị

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HỆ TRỤC CHONG CHÓNG TÀU THỦY KHI XÉT ĐẾN VIỆC ĐỊNH TÂM HỆ TRỤC TRONG QUÁ TRÌNH LẮP RÁP
    Tóm tắt  PDF