S. 2 (2018)

Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Mục lục

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để hỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp - Tóm tắt PDF
Theo QĐ số 844/QĐ-TTg Theo QĐ số 844/QĐ-TTg
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Tóm tắt PDF
Theo CV số 1919/BKHCN-PTTTDN Theo CV số 1919/BKHCN-PTTTDN
Kế hoạch hôc trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 Tóm tắt PDF
Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND Theo QĐ số 4319/QĐ-UBND
Thêm cơ hội cho các Start-up du lịch Việt Tóm tắt PDF
Năm phương thức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tóm tắt PDF
Tiếp lửa đam mê, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Tóm tắt PDF
Lệ Quyên Lệ Quyên

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Triển khai và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Lê Văn Lập
Trao đổi về một phiên tòa rút kinh nghiệm Tóm tắt PDF
Hoàng Quảng Lực
Xây dựng quy trình nhân giống cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam) từ hạt ở giai đoạn vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Cúc
Bàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ở ngành khoa học và công nghệ Quảng Bình Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hương Giang
Đẩy mạnh xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lan
Hành trình khẳng định thương hiệu “Dầu lạc Phong Nha” Tóm tắt PDF
Đặng Thùy Trang
Ấn tượng về mô hình nuôi cá chình theo quy trình, công nghệ sản xuất mới Tóm tắt PDF
Đặng Văn Huế
Quảng Bình, 70 năm sáng mãi ngọn lửa thi đua yêu nước Tóm tắt PDF
Trương Thị Ngọc
Ngôi nhà có năng lượng tốt là yên ổn cuộc sống Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phát
Nghề nuôi trai ngọc ở vùng duyên hải Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn
Một số ý kiến về xác định đền thờ Hoằng Quốc công Khai Quốc công thần Đào Duy Từ trong cổng Võ Thắng Tóm tắt PDF
Tạ Đình Hà
Những văn sĩ Nga đến với Đồng Hới trong những ngày đánh Mỹ Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Diệp
Nét văn hóa của cư dân vùng biển Quảng Bình qua một số lễ hội cầu ngư Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Thủy
Hò giả ruốc Cảnh Dương – Một làn điệu đặc sắc trong lao động Tóm tắt PDF
Phan Thanh Tịnh
Prả-Chiếc vòng tay giữ nề nếp tộc người Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phát
Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hởi
Nghiên cứu bổ sung và biên soạn những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Thái

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tin hoạt động khoa học và công nghệ 1: Tóm tắt PDF
Tin hoạt động khoa học và công Tin hoạt động khoa học và công nghệ 1:
Tin hoạt động khoa học và công nghệ 2: Tóm tắt PDF
Tin hoạt động khoa học và công Tin hoạt động khoa học và công nghệ 2: