Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xét duyệt nội dụng hai nhiệm vụ KH&CN liên kết: "Nuôi giống lợn bản địa bằng phương pháp bán chăn thả tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy" và "Nuôi giống gà ri thuần chủng bằng phương pháp bán chăn thả tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh"

Trần Thị Thu Hiền

Tóm tắt


XDND

Toàn văn: PDF