Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xét duyệt nội dung hai nhiệm vụ KH&CN liên kết: "Xây dựng mô hình trồng chà là trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình" và "Xây dựng mô hình phát triển giống cam voi bản địa trên địa bàn huyện Tuyên Hóa

Trần Thanh Hải

Tóm tắt


XDND

Toàn văn: PDF