Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN: "Xây dựng vườn cây tại Trại thực nghiệm xã Vĩnh Ninh thuộc Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN Quảng Bình"

Hồng Duyên

Tóm tắt


KTTĐ

Toàn văn: PDF