Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ayơh - Bánh nếp dẻo thơm, độc đáo của người Vân Kiều

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt


Ayơh

Toàn văn: PDF