Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu một số hệ thống cảnh báo lái xe ngủ gật (Drowsy Driver Alert System) và đề xuất phương pháp xây dựng ứng dụng với thư viện mã nguồn mở OpenCV

Nguyễn Duy Linh

Tóm tắt


THMSHT

Toàn văn: PDF