Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở quảng Bình - Thực trạng và một số đề xuất giải pháp

Lê Đức Thọ

Tóm tắt


PTDL

Toàn văn: PDF