Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình - 30 năm đổi mới và phát triển

Phan Văn Khoa

Tóm tắt


NNN&PT

Toàn văn: PDF