Chi tiết về Tác giả

Hà, Trương Thị Thanh Công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông Xuân

  • T. 1, S. 16 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
    Công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông Xuân: Bình đẳng giới mang lại hiệu quả thiết thực
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756