Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lào Cai triển khai thực hiện đề án khuyến công

Vân Anh

Tóm tắt


Được sự nhất trí của Sở Coogn thương Lào Cai, Trung tâm khuyến công phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ Thành Công tổ chức Hội nghị giới thiệu "Mô hình trình diễn kỹ thuật giết mổ gia súc tập trung".


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756