Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhà máy luyện gang: vẹn tròn một sứ mệnh

Phan Văn Hùng

Tóm tắt


Ngày 29/11/1963 lịch sử, đúng 8h30, lò cao số I chính thức ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu mốc son lịch sử của xưởng luyện hang, và để ghi lại lịch sử không thể quên này, ngày 29/11 đã trở thành ngày truyền thống của cưởng gang, cũng là ngày truyền thống của công nhân gang thép Thái Nguyên.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756