Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đội ngũ công nhân gang thép: bản lĩnh như thép như gang

Vũ Thượng Thư

Tóm tắt


Trong những ngày này, đội ngũ lao động công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên hân hoan chào mừng 50 năm ngày truyền thống công nhân gang thép (29/11/2013-29/11/2013). 50 năm qua, trải qua bao thăng trầm đổi thay, đội ngũ cán bộ, công nhân gang thép luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756