Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Luyện thép Lưu Xá: Mắt xích quan trọng trong sản xuất thép

Hồ Nga

Tóm tắt


Là một đơn vị sản xuất chính trong dây chuyền luyện kim khép kín, nhà máy Luyện thép Lưu Xá đã có bề dày gần nửa thế kỷ thành lập và 37 năm sản xuất thép phôi-một mắt xích đặc biệt quan trọng trong dây chuyền sản xuất thép của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. 37 năm sản xuất và phát triển, vượt qua mọi khó khăn để khắc phục hạn chế về công nghệ, nhà máy liên tục cho ra đời những tấn sản phẩm chất lượng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756