Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gang thép Thái Nguyên: 50 năm vinh quang, gian nan và thử thách

Trần Văn Khâm

Tóm tắt


Từ một khu công nghiệp có công suất thiết kế bạn đầu là 100000 tấn thép/năm, đến nay con số này là trên 600000 tấn thép/năm. Nhưng thành quả đạt được trong suốt những năm qua không những được đánh đổi bằng công sức mà còn bằng cả xương máu của các thế hệ cán bộ, công nhân công ty. Phát huy truyền thống đó, ngày nay đội ngũ cán bộ công nhân công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đang chung sức xây dựng một khu gang thép Thái Nguyên lớn mạnh và bền vững.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756