Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông Xuân: Bình đẳng giới mang lại hiệu quả thiết thực

Trương Thị Thanh Hà

Tóm tắt


Những năm qua, công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông Xuân luôn quán triệt, thực hiện đầy đủ nội dung và chương trình hành động về công tác nữ, tuyên truyền công ước quốc tế về "chống mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ".

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756