Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khánh thành nhà máy thủy điện Văn Chấn

Phóng viên

Tóm tắt


Sau hơn 4 năm thi công, Nhà máy Thủy điện Văn Chấn vừa khánh thành và đưa vào họat động. Nhà máy có vốn đầu tư lên tới hơn 1.900 tỷ đồng, công suất thiết kế 57 MW.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756