Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hơn 2,1 tỷ USD đầu tư vào khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh

Phóng viên

Tóm tắt


Sau 11 năm xây dựng và phát triển, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh có 58 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,1 tỷ USD; trong đó 29 dự án trong nước với 357 triệu USD vốn đăng ký và 29 dự án đầu tư trưc tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký hơn 1,743 tỷ USD.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756