Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

6 trường hợp được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm

Phóng viên

Tóm tắt


Theo Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 6/11/2013, quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo va bao bì chứa đựng các sản phẩm trên chỉ được phép lưu thông, tiêu thụ tại thị trường Việt Nam sau khi được cơ quan kiểm tra nhà nước cấp thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc thông báo thực phẩm chỉ kiểm tra hồ sơ.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756