Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách thủ tục hành chính: cần thống nhất không cần cạnh tranh

Phạm Văn

Tóm tắt


Theo khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế OECD, giảm bớt gành nặng thủ tục hành chính khi triển khai các quy định của pháp luật là yếu tố rất quan trọng trong khuyến khích đầu tư. Tuy nhiên, nếu thủ tục hành chính trở thành "con bài" của từng địa phương thì trên bình diện quốc gia, biện pháp khuyến khích ấy đã thất bại.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756