Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động thương mại biên giới: Cần một cơ chế thống nhất nhưng phải linh hoạt

Bùi Nga

Tóm tắt


Đó là ý kiến của đa số đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác Ban chỉ đạo thương mại biên giới diến ra ngày 26/11/2013 tại Hà Nội, do Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng-Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756