Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả và ý nghĩa của một mô hình

Khôi Nguyên

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, bên cạnh sự phát triển lớn mạnh của các ngành công nghiệp, nhu cầu về các sản phẩm đúc cung cấp cho sản xuất của các nhà máy chế tạo thiết bị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận ngày càng lớn. Chính vì nhu cầu đó, việc đầu tư xây dựng Nhà máy xưởng đúc gang va gia công cơ khí tại cụm công nghiệp Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên la đòi hỏi tất yếu.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756