Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN Hà Nội coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy

Thái Linh

Tóm tắt


Những năm gần đây, Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối sản xuất kinh doanh điện năng về mọi mặt hoạt động, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756