Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Niềm tin PG bank

Thúy Hà

Tóm tắt


Trải qua hai thập kỷ xây dựng và phát triển, với 5 lần nhận giải thưởng thương hiệu mạnh tại Việt Nam, vốn điều lệ tăng từ 700 triệu lên trên 3000 tỷ đồng, với nhiều hoạt động xã hội từ thiện, PG bank được biết đến không chỉ bởi sự phát triển vững chắc, mà còn bởi những hoạt động xã hội từ thiện rộng rãi. Tất cả đã tạo nên một niềm tin vững chắc với khách hàng của thương hiệu PG bank.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756