Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan trọng là ở tâm

Sông Thương

Tóm tắt


Luôn đặt sự tăng trưởng của mình hài hòa cùng với sự phát triển chung của xã hội, cộng đồng nên nhiều năm qua, Than Núi Hồng là cái tển ất quen thuộc trong những chương trình từ thiện, tài trợ ở huyện Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái nguyên nói chung. Chỉ trong 5 năm gần đây (2008-2013), công ty than Núi Hồng đã đóng góp trên 3 tỷ đồng để xây nhà tình nghĩa.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756