Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

3600 tỷ mở rộng , nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Phóng viên

Tóm tắt


Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT có chiều dài 47 km, trong đó 20 km đoạn cầu Như Nguyệt - TP. Bắc Giang sẽ mở rộng đủ 4 làn; 27 km từ cầu Phù Đổng đến cầu Như Nguyệt sẽ chỉ nâng cấp, cải tạo mặt đường. Dự kiến, tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 3.600 tỷ đồng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756