Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhà máy Nokia đóng tại Bắc Ninh đi vào hoạt động

Phóng viên

Tóm tắt


Nhà máy Nokia Bắc Ninh được khởi công vào tháng 4/2012 trên diện tích 17 ha với tổng vốn đầu tư ban đầu 200 triệu Euro. Sau gần 2 năm xây dựng, ngày 28/11/2013, Nhà máy khánh thành đi vào hoạt động. Dự kiến, trong năm đầu tiên hoạt động, Nokia sẽ vận hành 80% công suất va sẽ đi vào ổn định 2 năm sau đó với khoảng 45 triệu sản phẩm mỗi quý.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756