Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chí nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Kiên Giang

Đỗ Thị Thanh Vinh, Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nguyên

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu thực trạng tín dụng và tình hình nợ quá hạn nợ xấu tại chi nhánh BIDV Kiên Giang, từ đó đề xuất 7 giải pháp hạn chế rủi ro.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756