Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lafchemco: Doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam sản xuất được cả hai loại phân bón: Supe lân và Lân nung chảy

Nguyễn Duy Khuyến

Tóm tắt


Trong ngành khoa học kỹ thuật nông nghiệp nói chung, ngành phân bón nói riêng thì Lân, Đạm, Kali là 3 nguyên tố đa lượng cơ bản nhất để tạo nên các dòng sản phẩm phân bón hỗn hợp và phức hợp, cung cấp cho cây trồng nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cây sinh trưởng, phát triển, tạo ra các sản phẩm trồng trọt cung cấp cho xã hội duy trì sự soốg cho con người và động vật trên hành tinh. Vai trò của phân bón với quy trình bón phân cân đối, hợp lý cho cây trồng đã góp phần đáng kể để Việt Nam từ một nước thường xuyên thiếu đói lương thực trước đây trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới như hiện nay.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756