Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dấu ấn Điện Quang

Phóng viên

Tóm tắt


Xuyên suốt quá trình 40 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Điện Quang, từ những ngày đầu đầy gian khố, đến giai đọan bứt phá lớn mạnh để trở thành thương hiệu đẳng cấp, tạo nên "Dấu ấn Điện Quang" chính là một đường trục duy nhất: Nắm bắt và làm chủ công nghệ. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cố phần Bóng đèn Điện Quang, trong thư gửi các cổ đông đã lựa chọn một trong những dấu ấn để định vị thương hiệu Điện Quang là: Dấu ấn sản phẩm mới.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756