Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cảng PTSC Thanh Hóa đón tàu 57.000 tấn

Phóng viên

Tóm tắt


Cảng PTSC Thanh Hoá (cảng nước sâu Nghi Sơn) đã đón tàu Scoter quốc tịch Cyprus, có trọng tải 57.000 tấn. Tàu Scoter có chiều dài 189,99m, chiều rộng 32,26m và chiều cao mạn tàu 18m, neo đậu tại Cảng 4 ngày để nhập hàng clinker xuất khẩu.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756