Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lý thuế và những bất cập

Trung Trường

Tóm tắt


Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý công tác hoàn thuế VAT để tránh tình trạng chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756