Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ hội mới cho thương mại đầu tư Việt - Nga

Văn Trung

Tóm tắt


Tại diễn đàn kinh tế Việt Nga lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội ngày 16/10/2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng I. Ivanovich Shuvalov đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước về thương mại và đầu tư. Trong đó, nhấn mạnh 5 điểm thuận lợi về thương mại và khăng định tiềm năng hợp tác và đầu tư.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756