Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lao động sang nước ngoài làm việc, ký quỹ tối đa 3000 USD

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 10/10/2013, Bộ Lao động Thương binh va Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức trần tiền ký qũy và thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả thuận ký qũy với người lao động. Theo đó, từ ngày 01/12/2013, mức tiền ký quỹ mà doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thoả thuận với người lao động đi làm thuyền viên trên tàu cá (gần bờ) và làm lao động thẻ vàng, visa E-7 theo hợp đồng ở Hàn Quốc là 3.000 USD.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756