Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cho phép bảo lãnh xe bị tạm giữ

Phóng viên

Tóm tắt


Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2013/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thủ theo thủ tục hành chính. Theo đó, phương tiện giao thông vi phạm hành chính bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt có thể được giao cho cá nhân vi pham giữ, bảo quản nếu thoả mãn một trong hai điều kiện sau: Cá nhân xuất trình được sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc có xác nhận cuả cơ quan, đơn vị về nơi công tác; Cá nhân vi pham đặt tiền bảo lãnh cho phương tiện giao thông bị tạm giữ.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756