Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công đoàn Công thương Việt Nam: về với miền Trung

Phóng viên

Tóm tắt


Cơn bão số 10 đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề cho miền Trung. Tiếp tục chia sẻ với miền Trung thân yêu, từ ngày 7-9/10/2013, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lý Quốc Hùng trực tiếp dẫn đoàn vào hỗ trợ đồng bào các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị với số tiền 430 triệu đồng, nhằm góp sức giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tạp chí Công Thương xin giới thiệu một số hình ảnh đáng nhớ cuả chuyến đi này.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756