Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bán lẻ xăng dầu Petrolimex Sài Gòn: Thầm lặng với những nỗi niềm

Thúy Hà

Tóm tắt


Đúng là có đi mới có biết, mỗi nghề có những nỗi niềm riêng. Với nghề bán lẻ xăng dầu, thoạt tiên tác giả cũng nghĩ chỉ đơn giản là nhấp vào và bán ra, máy mó hỗ trợ hiện đại, chẳng phải thanh toán gì. Tuy nhiên, khi thâm nhập thực tế, tác giả mới hiểu cái nghề "làm dâu trăm họ" này đầy vất vả.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756