Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chè Tân Cương đầu tư máy đóng gói bảo quản: Nâng tầm thương hiệu

Bùi Nga

Tóm tắt


Được thành lập từ năm 2001 tại xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, Hợp tác xã Chè Tân Hương là tập thể Hợp tác xã (HTX) đầu tiên cuả vùng chè đặc sản Tân Cương Thai Nguyên. HTX cũng là cơ sở đầu tiên áp dụng quy trình sản xuất chè sạch, an tòan vào sản xuất và chế biến chè mô hình HTX, được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế UTZ Certified tại Việt Nam cho cây chè Thái Nguyên nói chung và chè Tân Cương nói riêng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756