Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN Hà Nội: Thí điểm hình thức thanh toán điện tử

Hoàng Anh

Tóm tắt


Thực hiện chủ trương của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc triển khai thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hình thức thanh toán điện tử, năm 2013, Tổng công ty điện lực thành phố HÀ Nội (EVN HÀ Nội) tiếp tục đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện, mở rộng hợp tác với các đối tác thanh toán bên ngoài.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756