Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty nhiệt điện Na Dương: 10 năm điện sáng vùng biên cương

Phạm Xuân Phong

Tóm tắt


10 năm không phải là một khoảng thời gian dài để định vị một thương hiệu, nhưng đối với công ty nhiệt điện Na Dương, đó là thời gian đủ để khẳng định sức mạnh và sự phát triển của mình.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756