Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình Dương: Khánh thành khu liên hiệp xử lý chất thải rắn

Phóng viên

Tóm tắt


Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 74 ha, tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương, với tổng mức đầu tư hơn 16 triệu EUR. Dự án gồm 2 hạng mục chính: Khu xử lý rác sinh họat tái chế thành phần compost với nhà máy sản xuất phân compost có công suất 420 tấn/ngày và nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 480 m3/giờ, yêu cầu xử lý nươc rỉ rác đạt loạii A; Khu xử lý rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại có công suất xử lý 500 tấn/ngày.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756