Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hà Nội đầu tư 600 tỷ đồng để đốt rác thành điện

Phóng viên

Tóm tắt


Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Há Nói) có công suất xử lý 75 tấn rác/ngày chất thải công nghiệp và nguy hại, đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất 1.930 kW, với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756