Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Được thuê nhà ở tái định cư

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 30/9/2013, theo Nghị định 84/2013/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi Nhà nước thu hồi đất nếu có nhu cầu thuê nhà ở tái định cư thì được thuê nhà ở tái định cư. Hợp đồng thuê nhà ở được ký có thời hạn tối thiểu là 3 năm. Người thuê nhà phải trả tiền thuê nhà ở cho bên cho thuê theo giá thỏa thuận ghi trong hợp đồng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756