Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá sữa và bài học quản lý

Minh Hạnh

Tóm tắt


Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/9 về tình hình quản lý thị trường sữa trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng-Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu trước ngày 05/10/2013, Bộ Y tế sẽ phải ban hành danh mục sữa và sản phẩm từ sữa theo quy định của Luật Giá.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756