Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguyễn Hùng Dũng và bản lĩnh doanh nhân Việt

Lê Hằng

Tóm tắt


Lịch sử 20 năm của Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC), có một chặng đường không dài những chính lại là giai đoạn PSTC có nhiều bước phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành công hơn cả. Đó là được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba; thương hiệu Top 10 của 100 thương hiệu phát triển bền vững năm 2012...Giai đoạn đó, PTSC được chèo lái bởi bàn tay thuyền trưởng - nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Dũng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756