Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Thái Linh

Tóm tắt


Những năm gần đây, Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo vận hành cung ứng điện phục vụ các mục đích chính trị của Đảng và Nhà nước và các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thủ đô.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756