Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An toàn cho người lao động là trách nhiệm hàng đầu của TISCO

Lê Hằng

Tóm tắt


Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn Khâm - Tổng giám đốc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên  (TISCO) cho biết, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động ccho người lao động là trách nhiệm hàng đầu của TISCO. Hàng năm, ngoài việc tiến hành đăng ký kiểm định đối với 235 máy, thiết bị thì TISCO còn tổ chức các lớp tập huấn chi người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.


 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756