Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hà Nội đầu tư 4.993 tỷ đồng cho hệ thống vườn hoa, cây xanh

Phóng viên

Tóm tắt


UBND TP. Ha Nôi phê duyềt kế họach đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước đến năm 2015 với tổng kinh phí dự kiến 4.993 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Hà Nội đang thực hiện xây dựng 6 dự án công viên; đầu tư xây mới 9 vườn hoa trên địa bàn 9 huyện ngoại thành.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756